ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์รัตนมงกุฎ"

replaceViaSearch: พระราชทาน
(replaceViaSearch: พระราชทาน)
'''เครื่องราชอิสริยาภรณ์มหรรฆมงกุฎ''' ({{nihongo|宝冠章|Hōkan-shō}}; {{lang-en|Order of the Precious Crown}}) เป็น[[เครื่องราชอิสริยาภรณ์]]ญี่ปุ่น สถาปนาในปี พ.ศ. 2431 โดย [[สมเด็จพระจักรพรรดิเมจิ]] แห่ง[[จักรวรรดิญี่ปุ่น]]
 
สมเด็จพระจักรพรรดิทรงพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์มหรรฆมงกุฎสำหรับ สมาชิกพระราชวงศ์ญี่ปุ่นและต่างประเทศที่เป็นสตรี และชาวญี่ปุ่นและต่างชาติเป็นสตรีที่ทำคุณประโยชน์แก่ญี่ปุ่น อย่างไรก็ตาม มีบางกรณีเป็นพิเศษที่บุรุษได้รับเกียรตินี้
 
== ลำดับชั้น ==
123,859

การแก้ไข