Akkhaporn

เข้าร่วมเมื่อ 1 กันยายน 2551
replaceViaSearch
(บัญชีนี้ยังไม่ได้สถานะบอต)
(replaceViaSearch)
| สถานที่อยู่ = แถวๆนี้แหละ
| เริ่ม = [[12 มิถุนายน]] [[พ.ศ. 2554]]
| ความตั้งใจ = ความเป็นมาตราฐานมาตรฐานทำให้ทุกอย่างง่ายขึ้น
| สนใจ = อนิเมะ
| เว็บ = [http://talesplanet.exteen.com/ talesplanet.exteen.com]
123,859

การแก้ไข