ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ภาษาไทยถิ่นเหนือ"

 
นอกจากนี้ สำเนียงในของคำเมืองในกลุ่มนี้จะออกสั้นและห้วนกว่า โดยที่เห็นได้ชัดคือเสียงตรีในเชียงใหม่ ลำพูน จะเป็นเสียงโทในจังหวัดอื่น เช่น บ่ะฮู้ แปลว่า ไม่รู้ เป็นสำเนียงเชียงใหม่ แต่จะออกเสียงว่า บ่ะฮู่ ในสำเสียงอื่น, กิ๋นน้ำ ที่แปลว่า ดื่มน้ำ จะออกเสียงเป็น กิ๋นน่ำ, สามร้อย ออกเสียงเป็น สามร่อย เป็นต้น
 
นอกจากนี้ยังมี[[คนยวน]]([[คนเมือง]])อยู่ที่[[ตำบลคูบัว]] [[จังหวัดราชบุรี]]([[ไทยยวนราชบุรี]]) และ [[กทม]].บริเวณ([[บางขุนพรหม]])
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
ผู้ใช้นิรนาม