ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องรับวิทยุ"

(ย้อนการแก้ไขที่ 4151615 สร้างโดย 110.169.186.18 (พูดคุย))
 
== วิทยุออนไลน์ ==
สถานีวิทยุออนไลน์ คือ การให้บริการ Streaming Audio หรือการแพร่กระจายสัญญาณเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านสามารถจัดผังรายการได้เองตามที่ต้องการ เพื่อตั้งสถานีวิทยุจัดรายการออนไลน์สด ทั้งพูดคุยและเปิดเพลง รูปแบบเดียวกับการจัดรายการของสถานีวิทยุปกติ (แต่เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม ดูแลโดยกระทรวง ICT)
'''วิทยุออนไลน์คืออะไร?'''
สถานีวิทยุออนไลน์ คือ การให้บริการ Streaming Audio หรือการแพร่กระจายสัญญาณเสียงผ่านระบบอินเตอร์เน็ต โดยที่ท่านสามารถจัดผังรายการได้เองตามที่ต้องการ เพื่อตั้งสถานีวิทยุจัดรายการออนไลน์สด ทั้งพูดคุยและเปิดเพลง รูปแบบเดียวกับการจัดรายการของสถานีวิทยุปกติ (แต่เนื้อหาต้องไม่ขัดต่อศีลธรรม ดูแลโดยกระทรวงICT)
 
==== อุปกรณ์ที่ท่านจำเป็นต้องมี เพื่อใช้สำหรับเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ====
* เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการ เปิดเพลง/จัดรายการ จากที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน ของท่าน<br> สเปกขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS: Windows XP
สเปกขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS: Windows XP* อุปกรณ์เพิ่มเติม: Sound Card, Microphone
* Modem แบบ Dial-up หรือ ADSL และ Internet Account เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
 
==== * โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับใช้ในการ เปิดเพลง/จัดรายการ จากที่บ้าน หรือ ที่ทำงาน ของท่าน ====
* โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลัก เพื่อใช้ในการเปิดเพลงออกอากาศ)
สเปกขั้นต่ำ CPU: Intel Pentium III RAM: 128 MB OS: Windows XP อุปกรณ์เพิ่มเติม: Sound Card, Microphone
* [http://www.shoutcast.com/broadcast-tools Plug-in SHOUTcast DSP] (ปลั๊กอินหลัก จำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ติดตั้งจะไม่สามารถเปิดเพลงออกอากาศได้)
* Modem แบบ Dial-up หรือ ADSL และ Internet Account เพื่อใช้ในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ต
* ข้อมูล Server IP , Port Number ,Password เพื่อใช้ในการ Connect กับ Multimedia Streaming Server
 
เพียง==== 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดสถานีวิทยุออนไลน์ ====
โปรแกรมที่จำเป็นต้องติดตั้งในเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่าน
1. ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
 
2. เปิดโปรแกรม Winamp (ที่ติดตั้ง Plug-in SHOUTcast DSP ไว้เรียบร้อยแล้ว) เพื่อทำหน้าที่เป็น DJ
* โปรแกรม Winamp (โปรแกรมหลัก เพื่อใช้ในการเปิดเพลงออกอากาศ)
* [http://www.shoutcast.com/broadcast-tools Plug-in SHOUTcast DSP] (ปลั๊กอินหลัก จำเป็นอย่างยิ่ง หากไม่ติดตั้งจะไม่สามารถเปิดเพลงออกอากาศได้)
* ข้อมูล Server IP , Port Number ,Password เพื่อใช้ในการ Connect กับ Multimedia Streaming Server
 
3. เปิดเพลง/จัดรายการ ตามที่ท่านต้องการ
เพียง 3 ขั้นตอนง่ายๆ ในการเปิดสถานีวิทยุออนไลน์
 
1. ทำการเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านเข้าสู่เครือข่ายอินเทอร์เน็ต
2. เปิดโปรแกรม Winamp (ที่ติดตั้ง Plug-in SHOUTcast DSP ไว้เรียบร้อยแล้ว) เพื่อทำหน้าที่เป็น DJ
3. เปิดเพลง/จัดรายการ ตามที่ท่านต้องการ
 
== เว็บไซต์ที่ให้บริการค้นหาวิทยุออนไลน์ ==
ผู้ใช้นิรนาม