ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การเขียน"

ย้อนการแก้ไขที่ 4151572 สร้างโดย 110.169.186.18 (พูดคุย)
(ย้อนการแก้ไขที่ 4151572 สร้างโดย 110.169.186.18 (พูดคุย))
{{ต้องการอ้างอิง}}
'''การเขียน''' ({{lang-en|writing}}) คือ[[การสื่อสาร]]ชนิดหนึ่งของมนุษย์เราที่ต้องอาศัยความพยายามและฝึกฝน การเขียนเป็นการแสดงความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ เป็นลายลักษณ์[[อักษร]] เพื่อให้ผู้รับสารสามารถ[[อ่าน]]ได้เข้าใจ ได้ทราบความรู้ ความคิด ความรู้สึก ความต้องการ แล้วสามารถนำมาบอกบอกต่อกับบุคคลอื่นให้ได้ความรู้ที่ผู้รับสารได้รับ เครื่องมือในการเขียนเช่น [[ดินสอ]] [[ปากกา]] [[สี]] [[พู่กัน]] [[กระดาษ]] [[กระดาน]] ฯลฯ การเขียนจะต้องเขียนเป็น[[ภาษา]] ซึ่งอาจเขียนเป็นภาษาเดียวหรือหลายภาษาก็ได้
 
== ประเภทของการเขียน ==
130,633

การแก้ไข