ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ระบอบเก่า"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(r2.7.1) (โรบอต เพิ่ม: hu:Ancien régime)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ใช้ปีคศ|width=280px}}
[[Image:Louis XIV habillé en soleil.jpg|thumb|280px |[[พระเจ้าหลุยส์ที่ 14 แห่งฝรั่งเศส|พระเจ้าหลุยส์ที่ 14]] ในฐานะ “พระสุริยเทพ”]]
'''การปกครองระบบโบราณ''' หรือ '''การปกครองระบบเก่า''' หรือ '''อองเซียง เรฌีม''' ({{lang-fr|'''Ancien Régime'''}}) “Ancien Régime” เป็นภาษาฝรั่งเศสที่แปลมาเป็นภาษาไทยจากภาษาอังกฤษว่า ''การปกครองระบบเก่า'', ''อาณาจักรเดิม”เดิม'' หรือง่ายๆ ว่า ''ระบบเก่า”เก่า'' โดยทั่วไปหมายถึงระบบเจ้านาย, สังคม และการเมืองที่ใช้ในฝรั่งเศสภายใต้[[ราชวงศ์วาลัวส์]]และ[[ราชวงศ์บูร์บอง]]ระหว่างคริสต์ศตวรรษที่ 15 ถึงคริสต์ศตวรรษที่ 18
 
โครงสร้างทางการบริหารและทางการสังคมของ ระบบเก่า” เก่าเป็นผลมาจากระบบการบริหารของสถาบันพระมหากษัตริย์ของฝรั่งเศสใน[[สมัยกลาง]]ที่มาสิ้นสุดลงระหว่าง[[การปฏิวัติฝรั่งเศส]]ในปี [[ค.ศ. 1789]] การปกครองระบบเก่า” เก่าของประเทศอื่นๆ ในยุโรปก็มีประวัติความเป็นมาคล้ายคลึงกัน แต่มีผลบั้นปลายที่แตกต่างกันบางประเทศก็สิ้นสุดลงด้วยระบบ[[ราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญ]] บางประเทศก็แตกแยกออกไปจากสงครามและการปฏิวัติ
 
อำนาจของการปกครองระบบเก่า” เก่าอยู่บนพื้นฐานสามประการ: [[พระมหากษัตริย์]], [[นักบวช]] และ[[ขุนนาง]] [[สถาบันการปกครองฐานันดรแห่งรัฐ]] (Estates of the realm) ก็แบ่งออกเป็นสามประเภท: สถาบันการปกครองฐานันดรที่หนึ่ง (First Estate) คือนักบวชโรมันคาทอลิก, สถาบันการปกครองฐานันดรที่สอง (Second Estate) คือขุนนาง และ สถาบันการปกครองฐานันดรที่สาม (Third Estate) คือประชาชนโดยทั่วไป
 
โดยทั่วไปแล้วการปกครองระบบเก่า” เก่าหมายถึงระบบการปกครองใดใดที่มีลักษณะตามที่กล่าวแล้ว การปกครองระบบเก่ารักษาลักษณะหลายประการของ[[ระบบเจ้าครองนคร]] (feudalism) ที่ปฏิบัติกันมาตั้งแต่คริสต์ศตวรรษที่ 8 โดยเฉพาะในการใช้อภิสิทธิ์ของขุนนางและชนชั้นเจ้านายที่สนับสนุนโดยปรัชญาใน[[เทวสิทธิ์ของพระมหากษัตริย์]] ความแตกต่างอยู่ตรงที่อำนาจการปกครองที่เคยเป็นของเจ้าครองนครต่างๆ มาก่อนกลายเป็นอำนาจของ[[ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์]]ที่เพิ่มมากขึ้น
 
วลีนี้ใช้มาตั้งแต่[[ยุคภูมิปัญญา]] (พบในเอกสารครั้งแรกในภาษาอังกฤษในปี ค.ศ. 1794) ในความหมายในทางลบ เช่นเดียวกับการใช้คำว่า ''[[ยุคมืด]]'' ที่กลายมาเรียกกันว่า ''[[ยุคกลาง]]'' แนวคิดของการใช้คำว่าการปกครองระบบเก่า” เก่าเป็นการแฝงความหมายเป็นนัยยะว่าเป็นระบบที่ไม่เหมาะสมในการปฏิบัติ และควรจะเปลี่ยนแปลงไปเป็น ''ระบบใหม่”ใหม่'' (New Order) คำว่า ''การปกครองระบบเก่า”เก่า'' คิดขึ้นโดยนักปฏิวัติฝรั่งเศสเพื่อเผยแพร่สร้างความเชื่อถือในเหตุผลของการปฏิวัติและทำลายชื่อเสียงของระบบการปกครองที่เป็นอยู่ ซึ่งเป็นการใช้ในทางที่ไม่เป็นกลางในการบรรยายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในประวัติศาสตร์
 
สำหรับนักประพันธ์บางคนคำนี้เป็นคำที่ทำให้เกิดความรำลึกถึงเหตุการณ์บางอย่าง เช่นที่ตาล์ลีย์รองด์ (Talleyrand) กล่าวว่า:
6,300

การแก้ไข