ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนวัดราชโอรส"

* ห้องพิพิธภัณฑ์ มหาเจษฎาบดินทร์
* หอประชุมธรรมกิตติวงศ์ หอประชุมขนาดใหญ่ และห้องสมุด
* ห้องประชุมพิกุล ห้องประชุมขนาดเล็ก
* สระว่ายน้ำโรงเรียนวัดราชโอรส และสนามกีฬา-สนามแฮนด์บอล
 
 
== เกียรติประวัติของโรงเรียนวัดราชโอรส ==
84

การแก้ไข