ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลข (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{รอการตรวจสอบ}}
'''เลข''' อาจหมายถึง
* [[เลขโดด]]หรือตัวเลข สัญลักษณ์แทนจำนวน
* [[ระบบเลข]] ระบบการใช้ตัวเลขเลขโดด
* [[จำนวน]] ปริมาณมากน้อยที่เขียนแทนด้วยเลขโดด
* [[คณิตศาสตร์]] (mathematics) วิชาคำนวณ
** [[เลขคณิต]] (arithmetics) สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์
131,369

การแก้ไข