ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลข (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
'''เลข''' อาจหมายถึง
* [[เลขโดด]] สัญลักษณ์แทนจำนวน
* [[ระบบเลข]] ระบบการใช้ตัวเลข
* [[คณิตศาสตร์]] (mathematics) วิชาคำนวณ
** [[เลขคณิต]] (arithmetics) สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์
131,032

การแก้ไข