ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะหยุด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ʈ]}} || [<tt>t`</tt>] || ([ฏ]) || [[เสียงกัก ปลายลิ้นม้วน ก้อง]] || {{IPA|[ɖ]}} || [<tt>d`</tt>] || ([ฑ])
|-
| [[เสียงกัก เพดานแข็ง ไม่ก้อง]] || {{IPA|[c]}} || [<tt>c</tt>] || [(จ)] || [[เสียงกัก เพดานแข็ง ก้อง]] || {{IPA|[ɟ]}} || [<tt>J\</tt>] || —
|-
| [[เสียงกัก เพดานอ่อน ไม่ก้อง]] || {{IPA|[k]}} || [<tt>k</tt>] || [ก] || [[เสียงกัก เพดานอ่อน ก้อง]] || {{IPA|[g]}} || [<tt>g</tt>] || —
ผู้ใช้นิรนาม