ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปัญจศีล (การเมือง)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{ความหมายอื่น|การเมืองในอินโดนีเซีย|ศีลห้าใน[[พุทธศาสนา]]|เบญจศีล}}
[[File:Pancasila Perisai.svg|thumb|right|190px|ตราปัญจศีลที่ประกอบด้วยสัญลักษณ์ 5 ประการของปัญจศีล]]
[[File:Coat of Arms of Indonesia Garuda Pancasila.svg|thumb|right|190px|[[ตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย|ครุฑปัญจศีล]] สัญลักษณ์ในตราแผ่นดินของอินโดนีเซีย]]
'''ปัญจศีล''' ([[ภาษาอินโดนีเซีย]]:Pancasila) เป็นคำที่มาจาก[[ภาษาชวา]]โบราณที่รับมาจาก[[ภาษาสันสกฤต]] หมายถึงหลัก 5 ประการที่เป็นปรัชญาแห่งรัฐของ[[อินโดนีเซีย]] คือ
* ความเชื่อในพระเจ้าสูงสุดเพียงองค์เดียว (ภาษาอินโดนีเซีย:Ketuhanan Yang Maha Esa; ''เกอตูฮานัน ยัง มาฮา อีซา'') สัญลักษณ์เป็นรูปดาวบนพื้นดำ