ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เสียงพยัญชนะนาสิก"

{| class="wikitable"
|-
! colspan=4 | เสียงก้อง
! colspan=4 | เสียงไม่ก้อง
! colspan=4 | เสียงก้อง
|-
! คำอธิบาย
! เสียงไทย
|-
| [[เสียงนาสิก ริมฝีปาก]] ไม่ก้อง]] || {{IPA|[mm̥]}} หรือ {{IPA|[m̊]}} || [<tt>mm_0</tt>] || [ม] || [[เสียงนาสิก ริมฝีปาก ไม่ก้อง]] ก้อง || {{IPA|[m̥]}} หรือ {{IPA|[m̊m]}} || [<tt>m_0m</tt>] || [ม]
|-
| [[เสียงนาสิก ริมฝีปากกับฟัน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɱɱ̥]}} หรือ {{IPA|[ɱ̊]}} || [<tt>FF_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก ริมฝีปากกับฟัน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɱ̥]}} หรือ {{IPA|[ɱ̊ɱ]}} || [<tt>F_0F</tt>] || —
|-
| [[เสียงนาสิก ฟัน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[n̪̥]}} หรือ {{IPA|[n̪̊]}} || [<tt>n_dn_d_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก ฟัน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[n̪̥]}} หรือ {{IPA|[n̪̊]}} || [<tt>n_d_0n_d</tt>] || —
|-
| [[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก]] ไม่ก้อง]] {{ref|a|1}} || {{IPA|[nn̥]}} หรือ {{IPA|[n̊]}} || [<tt>nn_0</tt>] || [น] || [[เสียงนาสิก ปุ่มเหงือก ไม่ก้อง]] ก้อง {{ref|a|1}} || {{IPA|[n̥]}} หรือ {{IPA|[n̊n]}} || [<tt>n_0n</tt>] || [น]
|-
| [[เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɳɳ̥]}} หรือ {{IPA|[ɳ̊]}} || [<tt>n`_0</tt>] || ([ณ]) || [[เสียงนาสิก ปลายลิ้นม้วน]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɳ̥]}} หรือ {{IPA|[ɳ̊ɳ]}} || [<tt>n`_0</tt>] || ([ณ])
|-
| [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง]] ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ɲɲ̥]}} หรือ {{IPA|[ɲ̊]}}|| [<tt>JJ_0</tt>] || ([ญ]) || [[เสียงนาสิก เพดานแข็ง]] ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ɲ̥ɲ]}} หรือ {{IPA|[ɲ̊]}}|| [<tt>J_0J</tt>] || ([ญ])
|-
| [[เสียงนาสิก เพดานอ่อน]] ไม่ก้อง]] || {{IPA|[ŋŋ̥]}} หรือ {{IPA|[ŋ̊]}} || [<tt>NN_0</tt>] || [ง] || [[เสียงนาสิก เพดานอ่อน ไม่ก้อง]] ก้อง || {{IPA|[ŋ̥]}} หรือ {{IPA|[ŋ̊ŋ]}} || [<tt>N_0N</tt>] || [ง]
|-
| [[เสียงนาสิก ลิ้นไก่]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɴɴ̥]}} หรือ {{IPA|[ɴ̊]}} || [<tt>N\_0</tt>] || — || [[เสียงนาสิก ลิ้นไก่]] ไม่ก้อง || {{IPA|[ɴ̥]}} หรือ {{IPA|[ɴ̊ɴ]}} || [<tt>N\_0</tt>] || — |
|}
# {{note|a}} สัญลักษณ์ {{IPA|[n]}} โดยปกติก็ใช้แทนเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานฟัน|ฐานฟัน]]ด้วยเช่นกัน (มากกว่าที่จะเป็น {{IPA|[n̪]}}) ในภาษาที่ออกเสียงไม่แตกต่างจากเสียงนาสิก[[เสียงพยัญชนะฐานปุ่มเหงือก|ฐานปุ่มเหงือก]]
130,404

การแก้ไข