ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว"

(แก้ข้อความ+หมวดหมู่)
'''ปฏิกิริยาแทนที่ตำแหน่งเดียว''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]:single-displacement reaction) คือปฏิกิริยาเคมีที่เกิดขึ้นเมื่อ[[ธาตุเคมี]]ตัวหนึ่งเข้าไปแทนที่[[ธาตุเคมี]]อีกตัวหนึ่งในสารประกอบใดสารประกอบหนึ่งซึ่งสามารถเขียนเป็นสมการได้ดังนี้
<br>'''ก + ขค &rarr; กค + ข'''<br> ในสมการข้างบนธาตุ '''ก '''ทำปฏิกิริยาเคมีกับสารประกอบ''' ขค '''เกิดเป็นสารประกอบ '''กค''' และธาตุ''' ข''' อธิบายว่าปฏิกิริยานี้จะเกิดได้ง่ายเมื่อธาตุ '''ก '''มีความไวต่อปฏิกิริยาเคมีมากกว่าธาตุ''' ข '''บางครั้ง '''ก '''และ '''ข''' มีประจุไฟฟ้าไม่เท่ากันก็ได้ดังนั้นการทำให้สมการสมดุลย์สมดุลจึงมีความจำเป็น ยกตัวอย่างเช่น ปฏิกิริยาเคมีระหว่างแคลเซียมคลอไรด์(CaCl<sub>2</sub>)กับโซเดียม(Na)เกิดเป็นโซเดียมคลอไรด์(NaCl)และแคลเซียม(Ca)ดังสมการนี้
 
CaCl<sub>2</sub> + '''2'''Na &rarr; Ca + '''2'''NaCl
โซเดียมคลอไรด์ 2 โมเลกุลและแคลเซียม 1 อะตอม
 
==ดูเพิ่ม ==
==ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง==
ปฏิกิริยาเคมีในสารอนินทรีย์มีด้วยกัน 4 ชนิดคือ:
#[[ปฏิกิริยารวมตัว]] (combination reaction)
390,496

การแก้ไข