ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อระบบเลข"

 
== รายชื่อระบบเลขตามฐาน ==
* [[ฐาน (เลข)|ฐาน]] (Radix)
* [[เลขฐานหนึ่ง]]
** [[Tally Mark]]
* [[เลขฐานสอง]]
** [[เลขฐานลบสอง]] (Negabinary numeral system)
* [[เลขฐานสาม]]
* [[เลขฐานเก้า]]
* [[เลขฐานสิบ]]
** [[เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานสอง]] (Binary-coded decimal)
** [[เลขฐานสิบเข้ารหัสฐานห้า]] (Bi-quinary coded decimal)
* [[เลขฐานสิบสอง]]
* [[เลขฐานสิบหก]]
130,350

การแก้ไข