ผลต่างระหว่างรุ่นของ "รายชื่อระบบเลข"

* [[เลขฐานสาม]]
* [[เลขฐานสี่]]
** [[เลขฐานสี่จินตภาพ]] (Quater-imaginary system) 2√-1
* [[เลขฐานห้า]]
** [[เบญจนิยม]] (Pentimal system)
* [[เลขฐานหก]]
* [[เลขฐานเจ็ด]]
* [[เลขฐานสิบสอง]]
* [[เลขฐานสิบหก]]
* [[เลขฐานยี่สิบ]]
* [[เลขฐานหกสิบ]]
130,350

การแก้ไข