ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พอนตัส"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(MoveCat)
|- align="center"
| colspan="2" | <div style="position:relative; margin: 0 0 0 0; border-collapse: collapse; border="1" cellpadding="0">
[[Image:Pontus.png|250px|The Pontus region]]<br><small>ความหมายในปัจจุบันของพอนทัส: บริเวณที่เป็น "[[Republic of Pontus|สาธารณรัฐพอนทัส]]" หลัง [[สงครามโลกครั้งที่หนึ่ง]] ตามเนื้อที่ที่ครอบคลุมบริเวณหกสังฆมณฑลมุขมณฑล[[Greek Orthodox|กรีกออร์โธด็อกซ์ออร์ทอดอกซ์]]</small></div>
|- style="vertical-align: top;"
<!--| colspan=2 | <small>{{{footnotes}}}</small> -->