ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระนางช็องฮย็อน"

เก็บกวาดบทความด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
เก็บกวาดบทความด้วยบอต
บรรทัด 20:
| ราชวงศ์ = [[ราชวงศ์โชซอน|โชซอน]]
|}}
'''พระมเหสีจองฮยอน''' 貞顯王后 พ.ศ. 2005 – 2073 หรือพระพันปีจาซุน (慈順大妃) พระมเหสีองค์ที่ 3 ใน[[พระเจ้าซองจง]](成宗) จากตระกูลยุน แห่งพาพยอง เป็นธิดาของใต้ท้าวยุนโฮ(尹壕) และนางจอน จากยอนอัน (延安府夫人田氏)
 
'''พระราชประวัติ'''
พระองค์ประสูติวันที่ 26 เดือน 8 ปีมะเมีย ตามปฏิทินจันทรคติของ[[พระเจ้าเซโจ]] ที่เมืองซินชาง ในขณะที่พ่อของพระองค์ได้รับตำแหน่งเจ้าเมืองซินชาง จึงได้ตั้งชื่อว่า ยุน ชางนยอน(昌年) ตามนามสกุลยุนของบิดา พระองค์และเสด็จย่าของพระเจ้าซองจงหรือพระมเหสีจองฮี(พระอัยยิกาจองฮี)ก็มาจากตระกูลยุน แห่งพาพยองเช่นเดียวกัน แต่ความสัมพันธ์ของครอบครัวทั้งสองค่อนข้างห่างไกล ,พระบิดาของพระมเหสีจองฮี คือ ยุน ซึงรเย (尹承禮) ,และพระมเหสีจองฮยอนมีปู่ทวด คือ ยุนซึงซุน (尹承順) เป็นพี่ชายของพ่อพระมเหสีจองฮี ,พระนางและอดีตพระมเหสียุน(ยุนโซฮวา)เคยเป็นพระสนมมาก่อนเหมือนกัน ในรัชสมัยพระเจ้าซองจงวันที่ 14 เดือน6 ปีที่4 (พ.ศ. 2016) ได้แต่งตั้งพระองค์เป็นพระสนมซุกอึย ในขณะที่พระองค์พระชนมายุเพียง 12 ปี ,ต่อมาในปี 11 วันที่8 เดือน11 (พ.ศ. 2023) พระมเหสียุน ถูกปลดออกจากตำแหน่ง และได้เลือกให้พระองค์ขึ้นเป็นมเหสีองค์ใหม่ พระมเหสีจองฮยอน ,ด้วยอุปนิสัยที่เป็นคนอ่อนโยน มีความเมตตา จึงเป็นที่รักใคร่ของพระอัยยิกาจองฮีและพระพันปีอินซู ,เดือน3 ปี19 รัชสมัยของพระเจ้าซองจง พระมเหสีจองฮยอนได้พระสูตรพระโอรส '''องค์ชายจินซอง''' (ต่อมาเป็น[[พระเจ้าจุงจง]]) และรับ[[องค์ชายยอนซัน]]เป็นโอรสบุญธรรม นอกจากจะให้ประสูติองค์ชายจินซองแล้ว ยังได้ประสูตรพระธิดาอีก 2 พระองค์ คือ '''องค์หญิงซุนซุก (順淑公主) และองค์หญิงซินซุก (慎淑公主)'''
ต่อมาในปี 2037 ได้เลื่อนขั้นเป็นพระพันปี ,ในปี 2040 ได้รับพระนามว่า '''พระพันปีจาซุน'''(慈順) ,ในปี 2047 ได้รับพระนามต่อท้ายว่า '''ฮวาฮเย (和惠)''' ,ในปี 2049 เกิดเหตุการณ์ยึดอำนาจองค์ชายยอนซันกุน นำโดยองค์ชายจินซอง เรียกว่า '''รัฐประหารพระเจ้าจุงจง''' และตั้งองค์ชายจินซองเป็นพระราชาองค์ใหม่ คือ [[พระเจ้าจุงจง]] ,พระพันปีจาซุน อยู่ในสมัยของพระเจ้าจุงจงได้ 25 ปี ก็สิ้นพระชนม์ ,หลังจากที่สิ้นพระชนม์ได้รับพระนามต่อท้ายอีกว่า '''"โซอึยฮึบซุก (昭懿欽淑)"''' พระสุสานชื่อว่า '''ซอนรึง 宣陵''' ,ตั้งอยู่ ณ กรุงโซล จนถึงปัจจุบัน
432,704

การแก้ไข