ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เซะ"

เพิ่มขึ้น 21 ไบต์  9 ปีที่แล้ว
 
คะตะกะนะ セ มีลำดับขีด 2 ขีดดังนี้
# ขีดเส้นนอนเฉียงขึ้นเล็กน้อยจากซ้ายไปขวา ในตำแหน่งกึ่งบน เมื่อถึงปลายให้ตวัดขีดเฉียงลงทางซ้ายเล็กน้อย
# ขีดเส้นตั้งตัดกับเส้นแรก ในตำแหน่งค่อนไปทางซ้าย เมื่อถึงตำแหน่งล่างให้โค้งเล็กน้อยแล้วขีดไปทางขวา
130,598

การแก้ไข