เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

เราสามารถสร้าง[[หน่วยอนุพันธ์เอสไอ]]ได้ไม่จำกัดจากการนำ[[หน่วยฐานเอสไอ]]ทั้งเจ็ดมาคูณหรือหารกัน ตัวอย่างเช่นหน่วยอนุพันธ์ของเอสไอเกี่ยวกับความเร็วคือเมตรต่อวินาที (m/s) หน่วยอนุพันธ์บางหน่วยอาจมีชื่อเฉพาะเนื่องจากมีการใช้บ่อยๆ เช่นโอห์ม หน่วยของความต้านทานซึ่งมีสัญลักษณ์ Ω สามารถนิยามได้จาก Ω&nbsp;=&nbsp;m<sup>2</sup>·kg·s<sup>−3</sup>·A<sup>−2</sup> อันมีผลมาจากนิยามเกี่ยวกับ[[ความต้านทานไฟฟ้า]]โดยตรง
 
มีหน่วยพิเศษสองหน่วยคือ[[เรเดียน]]และ[[สเตอเรเดียน]] ที่เดิมถูกกำหนดให้เป็นหน่วยเสริม (Supplement Unit) ของระบบเอสไอ แต่ภายหลังได้รับการยกเลิกและจัดเป็นหน่วยอนุพันธ์ประเภทหนึ่งที่ไร้ไดเมนชันมิติ (Dimentionless) กล่าวคือไม่มีหน่วยแทน
 
[[คำนำหน้าหน่วยเอสไอ]]เป็นคำที่ใช้เติมข้างหน้าหน่วยเอสไอเพื่อสร้างพหุคูณของหน่วยเอสไอเดิม พหุคูณของหน่วยเอสไอจะเป็นสิบยกกำลังด้วยจำนวนเต็มเท่าต่างๆ และนอกเหนือจากสิบเท่า ร้อยเท่า ส่วนสิบเท่า และส่วนร้อยเท่าแล้วจะเป็นพหุคูณของพันเท่าและส่วนพันเท่าทั้งหมด
130,240

การแก้ไข