ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ (ดิศ บุนนาค)"

{{เพิ่มอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:Wat 03.jpg|thumb|สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์]]
'''สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยุรวงศ์''' (ดิศ บุนนาค) ([[พ.ศ. 2331]] - [[พ.ศ. 2398]]) [[ผู้สำเร็จราชการแผ่นดิน]]ใน[[รัชกาลที่ 4]] เป็นบิดาของ[[สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์]] [[เจ้าพระยาทิพากรวงศ์มหาโกษาธิบดี]] [[เจ้าพระยาภาณุวงศ์มหาโกษาธิบดี]] [[เจ้าพระยาสุรพันธ์พิสุทธิ์]]และ[[เจ้าพระยาภาสกรวงศ์]]
สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาประยูรวงศ์ มีบุตรธิดากับท่านผู้หญิงจันทร์ จำนวน 9 คน และมีบุตรธิดากับภรรยาอื่น ๆ อีกหลายคน รวมบุตรธิดาทั้งสิ้น 44 คน (บางตำราระบุว่า 61 คน)
 
== อ้างอิง ==
 
=={{รายการอ้างอิง==}}
{{เริ่มอ้างอิง}}
* http://arcbs.bsru.ac.th/local/pdf/somdes.pdf {{ลิงก์เสีย}}
{{จบอ้างอิง}}
 
{{รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม}}
15,884

การแก้ไข