ผลต่างระหว่างรุ่นของ "บรรษัท"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{สั้นมาก}}
'''บรรษัท''' ({{lang-en|corporation}}) หรือ '''บริษัท''' (เป็นคำที่ใช้ในสหรัฐอเมริกา) หมายถึง[[องคภาวะตามกฎหมาย]] (legal entity) ที่มีสิทธิและความรับผิดแตกต่างกันระหว่างสมาชิก ซึ่งจัดตั้งภายใต้กฎหมายของ[[รัฐ]] <ref>[http://dictionary.reference.com/browse/corporation Definition of a "corporation" from Reference.com]</ref> บรรษัทมีหลายรูปแบบต่างกันออกไป ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการ[[ธุรกิจ]] บรรษัทในยุคก่อนก่อตั้งขึ้นโดย[[กฎบัตร]] (เช่น[[พระราชบัญญัติ]]หรือรัฐบัญญัติผ่านทาง[[รัฐสภา]]หรือ[[สภานิติบัญญตินิติบัญญัติ]]) ปัจจุบันนี้บรรษัทใหม่สามารถก่อตั้งขึ้นได้โดยการจดทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนด
 
== อ้างอิง ==
130,584

การแก้ไข