ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เลข (แก้ความกำกวม)"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
* [[คณิตศาสตร์]] (mathematics) วิชาคำนวณ
** [[เลขคณิต]] (arithmetics) สาขาหนึ่งของคณิตศาสตร์
*** [[การก้าวหน้าเลขคณิต]]
*** [[อนุกรมเลขคณิต]]
 
{{แก้กำกวม}}
131,032

การแก้ไข