ผลต่างระหว่างรุ่นของ "คาทีดรา"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ใช้ปีคศ|width=250px}}
[[ไฟล์:Volterra duomo di Volterra 011.JPG|thumb|250px |“อาสนะสังฆราช”คาเทดรา” ที่มหาวิหารโวลเทอร์ราในอิตาลี]]
[[ไฟล์:Roma-san giovanni03.jpg|thumb|right|250px|“อาสนะสังฆราช”คาเทดรา” ของ [[พระสันตะปาปา]]ใน[[มุขโค้งด้านสกัด]]ของ[[มหาวิหารเซนต์จอห์นแลเตอร์รันนักบุญยอห์น ลาเตรัน]]ซึ่งเป็น[[มหาวิหาร]]ของ[[กรุงโรม]]]]
'''อาสนะสังฆราชคาเทดรา'''<ref>เฟอร์กูสัน, จอร์จ, ''เครื่องหมายและสัญลักษณ์ในคริสตศิลป์'', กุลวดี มกราภิรมย์ แปล, พิมพ์ครั้งที่ 4, กรุงเทพฯ : อมรินทร์, 2549, หน้า 91"</ref> ({{lang-en|Cathedra}} ([http://www.forvo.com/word/Cathedra#en ออกเสียง])) คำว่า “Cathedra” เป็นภาษาลาตินแปลว่า “เก้าอี้” ที่มีเท้าแขนที่แผลงมาจากภาษากรีก “Kathedra” ที่แปลว่า “ที่นั่ง”
 
อาสนะสังฆราช”คาเทดรา” จึงหมายถึงเก้าอี้ หรือ บัลลังก์ สำหรับ[[bishop|สังฆราชมุขนายก]]ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ถึงอำนาจในการเผยแพร่ศาสนาของพระสังฆราชมุขนายกใน[[นิกายคริสตจักร]][[โรมันคาทอลิก]] และ [[Orthodox Church|นิกายออร์โธด็อกซ์ออร์ทอดอกซ์]] และยังคงใช้อยู่บ้างใน[[อังกลิคัน|นิกายอังกลิคันแองกลิคัน]] and in และ[[Lutheran|นิกายลูเธอรันลูเทอแรน]] [[church (building)|church]]es. ''Cathedra'' is the [[Latin]] word for a [[chair]] with armrests, and it appears in early Christian literature in the phrase "cathedrae apostolorum" indicating authority derived directly from the apostles
 
คำว่า “Cathedra” ปรากฏในวรรณกรรมคริสเตียนยุคแรกในวลี “Cathedrae apostolorum” ซึ่งเป็นการบ่งให้เห็นถึงอำนาจที่มาจากสาวก[[อัครทูต]]โดยตรง<ref>Tertullian, "De Praescriptione Haereticorum: XXXVI", "[http://www.tertullian.org/latin/de_praescriptione_haereticorum.htm]", Latin, Accessed January 30, 2010</ref><ref>Tertullian, "The Prescription Against Heretics: Chapter 36", "[http://www.tertullian.org/anf/anf03/anf03-24.htm#P3125_1133921]", English, Accessed January 30, 2010</ref> [[คริสต์ศาสนสถาน]]ที่เป็นที่ตั้งของ “Cathedra” อันถือว่าเป็นศูนย์กลางของอำนาจการปกครองของ[[สังฆมณฑล (คริสต์ศาสนา)|สังฆมณฑลมุขมณฑล]] จึงเรียกว่า “[[มหาวิหาร|cathedral]]” หรือ “[[มหาอาสนวิหาร]]” ในภาษาไทย
 
== อ้างอิง ==
 
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
{{Commonscat-inline|Cathedra|อาสนะสังฆราชคาเทดรา}}
*[http://www.saintpetersbasilica.org/Altars/Cathedra/Cathedra.htm Cathedra Petri in St Peter's Basilica]
*[http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/pictures/3chicagpast_5.jpg Orthodox bishop seated at the High Place]
*[http://www.russianorthodoxchurch.ws/synod/rtpic/akt_134.jpg Russian Patriarch sitting at High Place]
 
{{เรียงลำดับ|อาสนะสังฆราชคาเทดรา}}
[[หมวดหมู่:ส่วนประกอบของคริสต์ศาสนสถาน]]