ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นที่สรรเสริญยิ่งดิเรกคุณาภรณ์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
| ความชอบ = ความดีความชอบอันเป็นประโยชน์แก่ประเทศ ศาสนา และประชาชน
| จำนวนสำรับ = ไม่จำกัดจำนวน
| รายแรก = [[สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี]]{{ต้องการอ้างอิงตรงนี้}}
| รายล่าสุด =
| ทั้งหมด =
ผู้ใช้นิรนาม