ผลต่างระหว่างรุ่นของ "การปลูกถ่ายอวัยวะ"

แปลเพิ่ม
(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
(แปลเพิ่ม)
 
ผู้บริจาคอวัยวะอาจมีชีวิตอยู่หรือ[[ภาวะสมองตาย|สมองตาย]]แล้ว เนื้อเยื่ออาจทำให้กลับคืนเหมือนเดิมได้ เช่นจากผู้บริจาคที่หัวใจตายมากว่า 24 ชั่วโมงนับจากหัวใจหยุดเต้น อวัยวะนั้นไม่เหมือนเนื้อเยื่อที่ส่วนใหญ่ (ยกเว้นกระจกตา) สามารถเก็บรักษาไว้ได้นานสุดถึง 5 ปี นั่นหมายความว่าสามารถทำเป็นธนาคารอวัยวะได้ การปลูกถ่ายนำไปสู่ประเด็นทางจริยธรรมมากมายซึ่งรวมถึง การนิยามการตาย การอนุญาตให้ใช้อวัยวะเพื่อการปลูกถ่ายเมื่อไรและอย่างไร และการจ่ายค่าตอบแทนสำหรับอวัยวะสำหรับปลูกถ่าย <ref>See WHO Guiding Principles on human cell, tissue and organ transplantation, Annexed to [http://apps.who.int/gb/ebwha/pdf_files/A62/A62_15-en.pdf World Health Organization, 2008.]</ref><ref>Further sources in the [http://www.who.int/ethics/en/eth_bibliography_transplantation.pdf Bibliography on Ethics of the WHO].</ref> ยังมีประเด็นทางจริยธรรมอื่นๆอีกเช่น การทัวร์ปลูกถ่ายและประเด็นสังคมธุรกิจการค้าอวัยวะ ปัญหาเด่นๆได้แก่ การลักลอบค้าขายอวัยวะ <ref>See [http://www.who.int/bulletin/volumes/82/9/feature0904/en/index.html Organ trafficking and transplantation pose new challenges].</ref>
 
การปลูกถ่ายอวัยวะหรือเนื้อเยื่อเป็นหนึ่งในสาขาวิชาการแพทย์สมัยใหม่ที่ซับซ้อนและท้าทาย กุญแจสำคัญคือปัญหาการปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นเนื่อจากการตอบสนองของระบบภูมิคุ้มกันซึ่งอาจนำไปสู่การปลูกถ่ายที่ล้มเหลวและจำเป็นต้องนำอวัยวะนั้นออกจากผู้รับโดยทันที การปฏิเสธการปลูกถ่ายอวัยวะนั้นสามารถลดได้โดย[[การจัดกลุ่มสายเชื้อ]] (serotyping) เพื่อหาผู้บริจาคและผู้รับที่เหมาะสมที่สุดและโดยการใช้[[ยากดภูมิคุ้มกัน]] (immunosuppressant drug)
 
== การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศไทย ==
#ประชาสัมพันธ์ ตึก ภปร [[โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์]]
#สถานที่ออกหน่วยรับบริจาคอวัยวะ เช่น รับบริจาคทุกปีที่[[งานกาชาด]] บริเวณอาคารใหม่ สวนอัมพร รับบริจาคทุก 3 เดือน ที่วัดปากน้ำภาษีเจริญ
 
== ความเป็นมา ==
===Timeline of successful transplants===
* 1905: First successful [[cornea transplant]] by [[Eduard Zirm]] ([[Palacký University of Olomouc#Medicine and Dentistry|Olomouc Eye Clinic]], now [[Czech Republic]])<ref>[http://www.restoresight.org/general/anniversary.htm Restore Sight Organization website]</ref>
* 1954: First successful [[kidney transplant]] by [[J. Hartwell Harrison]] and [[Joseph Murray]] (Boston, U.S.A.)
* 1966: First successful [[pancreas transplant]] by Richard Lillehei and William Kelly (Minnesota, U.S.A.)
* 1967: First successful [[liver transplant]] by Thomas Starzl (Denver, U.S.A.)
* 1967: First successful [[heart transplant]] by Christian Barnard (Cape Town, South Africa)
* 1981: First successful heart/lung transplant by Bruce Reitz (Stanford, U.S.A.)
* 1983: First successful lung lobe transplant by Joel Cooper (Toronto, Canada)
* 1986: First successful double-lung transplant (Ann Harrison) by Joel Cooper (Toronto, Canada)
* 1995: First successful laparoscopic live-donor [[nephrectomy]] by Lloyd Ratner and Louis Kavoussi (Baltimore, U.S.A.)
* 1997 First successful allogeneic vascularized transplantation of a fresh and perfused human knee joint by [[Gunther O. Hofmann|G.O. Hofmann]]<ref>[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9061165 The first transplantation of a human knee joint]</ref>
* 1998: First successful live-donor partial [[pancreas transplant]] by David Sutherland (Minnesota, U.S.A.)
* 1998: First successful [[hand transplant]] (France)
* 1999: First successful Tissue Engineered Bladder transplanted by [[Anthony Atala]] (Boston Children's Hospital, U.S.A.)<ref>[http://www1.wfubmc.edu/News/NewsARticle.htm?ArticleID=1821 Wake Forest Physician Reports First Human Recipients of Laboratory Grown Organs]</ref>
* 2005: First successful partial [[face transplant]] (France)
* 2006: First [[jaw]] transplant to combine donor jaw with [[bone marrow]] from the patient, by [[Eric M. Genden]] ([[Mount Sinai Hospital, New York]])<ref>[http://www.nydailynews.com/news/2006/06/01/2006-06-01_jawdroppin_op_a_success_ny_transplant_on_print.html Daily News – "Jaw-Droppin' Op a Success"]</ref>
* 2008: First successful complete full double arm transplant by Edgar Biemer, Christoph Höhnke and Manfred Stangl (Technical University of Munich, Germany)<ref>{{cite news| url=http://news.bbc.co.uk/2/hi/7537897.stm | work=BBC News | title=Farmer has double arm transplant | date=August 1, 2008}}</ref>
* 2008: First baby born from [[transplanted ovary]].<ref>[http://www.guardian.co.uk/science/2008/nov/09/health Woman to give birth after first ovary transplant pregnancy] by James Randerson, science correspondent. guardian.co.uk, Sunday November 9, 2008 12.52 GMT.</ref>
* 2008: First transplant of a [[Vertebrate trachea|human windpipe]] using a patient’s own stem cells, by [[Paolo Macchiarini]] (Barcelona, Spain)<ref>{{cite journal |author=Macchiarini P, Jungebluth P, Go T, ''et al.'' |title=Clinical transplantation of a tissue-engineered airway |journal=Lancet |volume=372 |issue=9655 |pages=2023–30 |year=2008 |month=December |pmid=19022496 |doi=10.1016/S0140-6736(08)61598-6}}</ref>
* 2008: First successful transplantation of near total area (80%) of [[face transplant|face]], (including palate, nose, cheeks, and eyelid by [[Maria Siemionow]] (Cleveland, USA)
* 2010: First full facial transplant, by Dr Joan Pere Barret and team (Hospital Universitari Vall d'Hebron on July 26, 2010 in Barcelona, Spain.)<ref>{{cite news| url=http://www.bbc.co.uk/news/health-10765005 | work=BBC News | title=Full face transplant man reveals his new look on TV | date=July 26, 2010}}</ref>
* 2011: First double leg transplant, by Dr Cavadas and team (Valencia's Hospital La Fe, Spain).<ref>{{cite news |url=http://www.medicalnewstoday.com/articles/230875.php |title=World's First Double-Leg Transplant Takes Place In Spain |author=Catharine Paddock, PhD |work=Medical News Today |date=July 12, 2010 }}</ref>
 
== ชนิดของการปลูกถ่าย ==
===Autograft===
{{main|Autotransplantation}}
 
===Allograft and allotransplantation===
{{main|Allotransplantation}}
 
====Isograft====
 
===Xenograft and xenotransplantation===
{{Main|Xenotransplantation}}
 
===Split transplants===
 
===Domino transplants===
 
== อวัยวะและเนื้อเยื้อหลักที่สามารถปลูกถ่ายได้ ==
 
== การปลูกถ่ายอวัยวะในประเทศต่างๆ ==
== อ้างอิง ==
40

การแก้ไข