ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิทยาศาสตร์ประยุกต์"

stub cate
(stub cate)
{{โครงวิทยาศาสตร์}}
'''วิทยาศาสตร์ประยุกต์''' คือสาขาวิชาทาง[[วิทยาศาสตร์]]ที่นำความรู้จาก[[วิทยาศาสตร์ธรรมชาติ]]ไปใช้กับปัญหาในทางปฏิบัติ สาขานี้ใกล้เคียงหรืออาจจะเทียบเท่ากับ[[วิศวกรรมศาสตร์]] วิทยาศาสตร์ประยุกต์สามารถนำไปพัฒนา[[เทคโนโลยี]]
 
5,805

การแก้ไข