ผลต่างระหว่างรุ่นของ "กรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
บรรทัด 1:
{{กล่องข้อมูล หน่วยงานของรัฐ 2
|ชื่อหน่วยงาน name = กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม
|ชื่อในภาษาแม่_1 =
| en_name =
|ชื่อในภาษาแม่_2 =
| image =
|ชื่อในภาษาแม่_ท =
| caption =
|สัญลักษณ์ =
| address =
|สัญลักษณ์_กว้าง =
| abbr= DEQP.
|สัญลักษณ์_บรรยาย =
| type =ส่วนราชการ
|ตรา =
| class =กรม
|ตรา_กว้าง = 150px
| establish_date = [[พ.ศ. 2535]]
|ตรา_บรรยาย =
| budget = 531,395,200 บาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|ภาพ =
| group =[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
|ภาพ_กว้าง =
| type_headman = อธิบดี
|ภาพ_บรรยาย =
| headman = เกษมสันต์ จิณณวาโส
|วันก่อตั้ง = [[พ.ศ. 2535]]
| type_secretary = รองอธิบดี
|ผู้ก่อตั้ง =
| secretary = รัชนี เอมะรุจิ<br>ดร.นิพนธ์ โชติบาล
|สืบทอดจาก_1 =
| website = http://www.deqp.go.th/
|สืบทอดจาก_2 =
| footnote =
|สืบทอดจาก_3 =
|สืบทอดจาก_4 =
|สืบทอดจาก_5 =
|สืบทอดจาก_6 =
|วันยุบเลิก =
|สืบทอดโดย =
|เขตอำนาจ =
|กองบัญชาการ =
|latd= |latm= |lats= |latNS=
|longd= |longm= |longs= |longEW=
|รหัสภูมิภาค =
|บุคลากร =
|งบประมาณ = 531.3952 ล้านบาท <small>([[พ.ศ. 2554]])</small><ref>[http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2553/A/060/1.PDF พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554]</ref>
|รัฐมนตรี1_ชื่อ =
|รัฐมนตรี1_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี2_ชื่อ =
|รัฐมนตรี2_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี3_ชื่อ =
|รัฐมนตรี3_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี4_ชื่อ =
|รัฐมนตรี4_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี5_ชื่อ =
|รัฐมนตรี5_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี6_ชื่อ =
|รัฐมนตรี6_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี7_ชื่อ =
|รัฐมนตรี7_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี8_ชื่อ =
|รัฐมนตรี8_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี9_ชื่อ =
|รัฐมนตรี9_ตำแหน่ง =
|รัฐมนตรี10_ชื่อ =
|รัฐมนตรี10_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า1_ชื่อ = เกษมสันต์ จิณณวาโส
|หัวหน้า1_ตำแหน่ง = อธิบดี
|หัวหน้า2_ชื่อ = รัชนี เอมะรุจิ
|หัวหน้า2_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า3_ชื่อ = ดร.นิพนธ์ โชติบาล
|หัวหน้า3_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า4_ชื่อ =
|หัวหน้า4_ตำแหน่ง = รองอธิบดี
|หัวหน้า5_ชื่อ =
|หัวหน้า5_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า6_ชื่อ =
|หัวหน้า6_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า7_ชื่อ =
|หัวหน้า7_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า8_ชื่อ =
|หัวหน้า8_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า9_ชื่อ =
|หัวหน้า9_ตำแหน่ง =
|หัวหน้า10_ชื่อ =
|หัวหน้า10_ตำแหน่ง =
|ประเภทหน่วยงาน = กรม
|ต้นสังกัด = [[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ประเทศไทย)|กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]]
|กำกับดูแล =
|ลูกสังกัด_1 =
|ลูกสังกัด_2 =
|ลูกสังกัด_3 =
|ลูกสังกัด_4 =
|ลูกสังกัด_5 =
|ลูกสังกัด_6 =
|ลูกสังกัด_7 =
|ลูกสังกัด_8 =
|ลูกสังกัด_9 =
|เอกสารหลัก_1=
|เอกสารหลัก_2=
|เอกสารหลัก_3=
|เอกสารหลัก_4=
|เอกสารหลัก_5=
|เอกสารหลัก_6=
|เว็บไซต์ = http://www.deqp.go.th
|หมายเหตุ =
|แผนที่ =
|แผนที่_กว้าง =
|แผนที่_บรรยาย =
}}
'''กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม'''เป็นหน่วยงานระดับกรม ในสังกัด[[กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม]] จัดตั้งขึ้นตาม พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545
61,786

การแก้ไข