ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวสารสนเทศศาสตร์"

(เก็บกวาดบทความด้วยบอต)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
[[ไฟล์:dna-split.png|thumbnail|right|150px|การทำความเข้าใจข้อมูล[[ดีเอ็นเอ]] (ในภาพ) จำนวนมหาศาล จากโครงการจัดลำดับ[[รหัสพันธุกรรม]]นั้น เป็นเพียงส่วนหนึ่งของปัญหาที่ชีวสารสนเทศศาสตร์เผชิญ]]
'''ชีวสารสนเทศศาสตร์''' ([[ภาษาอังกฤษ|อังกฤษ]]: Bioinformatics) หรือ '''ชีววิทยาเชิงคำนวณ''' ({{lang-en|Bioinformatics หรือ Computational Biology}}) เป็นสาขาที่ใช้ความรู้จาก[[คณิตศาสตร์ประยุกต์]], [[สถิติศาสตร์]], [[สารสนเทศศาสตร์]], และ[[วิทยาการคอมพิวเตอร์]] เพื่อแก้ปัญหาทาง[[ชีววิทยา]].
 
การศึกษาชีวสารสนเทศศาสตร์ จะเกี่ยวข้องกับข้อมูลทางพันธุศาสตร์และอณูชีววิทยา เช่น ข้อมูล[[รหัสพันธุกรรม]], ข้อมูล[[ลำดับรหัสโปรตีน]], ปริมาณชีวโมเลกุล (ระดับการแสดงออกของ[[ยีน]]ต่าง ๆ) แต่ละชนิด (mRNA และ[[โปรตีน]]), และข้อมูลหมายเหตุ (annotation data). โดยผู้ศึกษาวิจัย จะนำข้อมูลเหล่านี้ ไปใช้ในงานอย่าง การจัดเรียงลำดับรหัสโปรตีน การจัดโครงสร้างโปรตีน การทำนายโครงสร้างโปรตีน การค้นหายีน หรือ การสร้างหุ่นจำลองของวิวัฒนาการ. เนื่องจากข้อมูลที่ใช้นั้นมีจำนวนมาก ทำให้ใช้พื้นที่จัดเก็บมากตาม และบ่อยครั้งที่ข้อมูลมีความซับซ้อน ทำให้ต้องใช้การประมวลผลมากขึ้นเช่นกัน การศึกษาด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ จึงค้นหาเทคนิควิธีที่จะทำให้การจัดเก็บ สืบค้น และประมวลผลเหล่านั้น เป็นไปได้โดยสะดวก และมีประสิทธิภาพ
== แหล่งข้อมูลอื่น ==
* [http://www.usinglinux.org/biology/ Linux ressources for biology]
 
 
{{ชีววิทยา}}
15,884

การแก้ไข