EleferenBot

เข้าร่วมเมื่อ 14 กุมภาพันธ์ 2553
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
(upd)
ไม่มีความย่อการแก้ไข
 
{{Bot|Eleferen|site=ru|status=inactive}}
 
This interwiki bot page. This bot adds interwikies using [[meta:Pywikipediabot|pywikipedia]] program.
131,014

การแก้ไข