ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชุดตัวอักษรฟินิเชีย"

{| class="wikitable" id="letters_chart"
|-
! rowspan=2 | Letterอักษร
 
! rowspan=2 | [[Name]]ชื่อ
! rowspan=2 | [[Meaning]]ความหมาย
 
! colspan=8 | Corresponding letter in
|-
! [[Hebrew alphabetอักษรฮีบรู|He.]]
! [[Syriac alphabetอักษรซีเรียค|Sy.]]
! [[Arabic alphabetอักษรอาหรับ|Ar.]]
! [[Greek alphabetอักษรกรีก|Greek]]
! [[Latin alphabetอักษรละติน|Latin]]
! [[Cyrillic alphabetอักษรซีริลลิก|Cyr.]]
|-
| {{Anchor|aleph}}[[ไฟล์:Phoenician aleph.svg|20px|Aleph]]
 
| [[Aleph|alf]]
| วัว
| ox
 
| [[Aleph|א]]
 
| [[Bet (letter)|bet]]
| ม้า
| house
 
| [[Bet (letter)|ב]]
 
| [[gimel|gaml]]
| อูฐ
| camel
 
| [[Gimel|ג]]
 
| [[Dalet|delt]]
| ประตู
| door
 
| [[Dalet|ד]]
 
| [[He (letter)|he]]
| หน้าต่าง
| window
 
| [[He (letter)|ה]]
 
| [[Waw (letter)|waw]]
| ตะขอ
| hook
 
| [[Waw (letter)|ו]]
 
| [[Zayin|zai]]
| อาวุธ
| weapon
 
| [[Zayin|ז]]
 
| [[Heth|het]]
| ผนัง
| wall
 
| [[Heth|ח]]
 
| [[Teth|tet]]
| วาฬ
| wheel
 
| [[ט]]
 
| [[Yodh|yod]]
| มือ
| hand
 
| [[Yodh|י]]
 
| [[kaph|kaf]]
| ฝ่ามือ
| palm (of a hand)
 
| [[Kaph|כך]]
 
| [[Lamedh|lamd]]
| ประตัก
| [[goad]]
 
| [[Lamedh|ל]]
 
| [[mem]]
| น้ำ
| water
 
| [[Mem|מם]]
 
| [[Nun (letter)|nun]]
| serpentงู
 
| [[Nun (letter)|נן]]
 
| [[Samekh|semk]]
| ปลา
| fish
 
| [[Samekh|ס]]
 
| [[Ayin|ain]]
| eyeตา
 
| [[Ayin|ע]]
 
| [[Pe (letter)|pe]]
| ภูเขา
| mouth
 
| [[Pe (letter)|פף]]
 
| [[Tsade|sade]]
| การล่าสัตว์
| hunt
 
| [[Tsade|צץ]]
 
| [[Qoph|qof]]
| ลิง
| monkey
 
| [[Qoph|ק]]
 
| [[Resh|rosh]]
| ศรีษะ
| head
 
| [[Resh|ר]]
 
| [[Shin (letter)|shin]]
| ฟัน
| tooth
 
| [[Shin (letter)|ש]]
 
| [[Taw|tau]]
| เครื่องหมาย
| mark
 
| [[Taw|ת]]
21,657

การแก้ไข