Tinuviel

เข้าร่วมเมื่อ 6 มิถุนายน 2549
→‎เครื่องมือส่วนตัว: ยกเลิกป้ายนี้/ใช้ป้ายอื่นแทนได้
(→‎เครื่องมือส่วนตัว: ยกเลิกป้ายนี้/ใช้ป้ายอื่นแทนได้)
==เครื่องมือส่วนตัว==
* [[วิกิพีเดีย:แจ้งผู้ดูแลระบบ|แจ้งผู้ดูแลระบบ]] • [[วิกิพีเดีย:ปัญหาลิขสิทธิ์|ปัญหาลิขสิทธิ์]] • [[:หมวดหมู่:หน้าที่ถูกแจ้งลบ|หน้าที่ถูกแจ้งลบ]] • [[พิเศษ:ภาพที่ไม่ได้ใช้|ภาพที่ไม่ได้ใช้]] • [[พิเศษ:เปลี่ยนทางเสีย|เปลี่ยนทางเสีย]] • [[:พิเศษ:บล็อกไอพี|ระงับผู้ใช้]] • [[:หมวดหมู่:การบำรุงรักษาวิกิพีเดีย]] • [[มีเดียวิกิ:Titleblacklist|Titleblacklist]] • [[พิเศษ:AbuseFilter|AbuseFilter]]
* [[แม่แบบ:ข้อควรปรับปรุงของบทความ]] • [[แม่แบบ:เก็บกวาดวรรณกรรม]] • [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล ชีวประวัติ]] • [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักวิทยาศาสตร์]] • [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล นักเขียน]] • [[แม่แบบ:กล่องข้อมูล หนังสือ]] • [[แม่แบบ:หนังสือแปล]] : [[แม่แบบ:Citebook]]
* [[ผู้ใช้:BotKung/เปลี่ยนชื่อหมวดหมู่]] • [[ผู้ใช้:BotKung/ป้ายโครงการวิกิ]]
* [[:en:Wikipedia:WikiProject Council/Directory/Culture/Language and literature|En wikiprojects ว่าด้วยภาษาและวรรณกรรม]]
130,348

การแก้ไข