ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด#เนื้อหา|เนื้อหา]]''': เป็นการสรุปการพัฒนาตัวบทความและส่วนประกอบของตัวบทความ ในการพัฒนาสารานุกรม
* '''[[วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด#การแก้ไข|การแก้ไข]]''': เป็นการแนะนำการจัดหมวดหมู่ หน้าเปลี่ยนทาง และแนวปฏิบัติในการแก้ไขเพิ่มเติมบทความอื่น ๆ
* '''[[วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด#ความสำคัญของเนื้อหา|ความสำคัญของเนื้อหา]]''': เป็นการสรุปว่าเรื่องใดเหมาะสมแก่การเขียนเป็นบทความในวิกิพีเดีย
* '''[[วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด#แนวทางการเขียน|แนวทางการเขียน]]''': เป็นการสรุปแนวทางในการเขียนบทความในวิกิพีเดีย
 
* '''[[วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส|ไม่ต้องกลัวเสียอรรถรส]]'''
: การที่ข้อความใดข้อความหนึ่งทำให้เสียอรรถรสไม่เป็นเหตุให้ข้อความดังกล่าวถูกลบไปจากบทความได้
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
: บทความในวิกิพีเดียจะต้องนับได้ว่ามีคุณค่าที่จะศึกษาในฐานะที่เป็นสารานุกรม
 
== การแก้ไข ==
* '''[[วิกิพีเดีย:ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน|ไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน]]'''
: ในบางครั้งบทความอาจไม่มีเนื้อหาอย่างชัดเจน เช่น ไร้สาระ หรือไม่อาจทำความเข้าใจได้ ซึ่งไม่มีเหตุผลใดๆ ที่บทความในวิกิพีเดียจะไม่มีเนื้อหาที่ชัดเจน
 
== ความสำคัญของเนื้อหา ==
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
: บทความในวิกิพีเดียจะต้องนับได้ว่ามีคุณค่าที่จะศึกษาในฐานะที่เป็นสารานุกรม
 
== แนวทางการเขียน ==
18,837

การแก้ไข