ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วิกิพีเดีย:รายชื่อแนวปฏิบัติทั้งหมด"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
* '''[[วิกิพีเดีย:เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี|เชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาดี]]'''
: นอกเหนือจากว่าคุณจะมีหลักฐานที่หนาแน่นชัดเจน พยายามเชื่อว่าคนอื่นมีเจตนาที่ดีในการเข้ามาแก้ไขวิกิพีเดีย ไม่ใช่มาทำลายมัน
* '''[[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย|มารยาท]]'''
: ผู้ใช้วิกิพีเดียทั้งหลายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ จะเป็นการช่วยในการสร้างสารานุกรมที่ดีได้
* '''[[วิกิพีเดีย:ผลประโยชน์ทับซ้อน|ผลประโยชน์ทับซ้อน]]'''
: อย่าใช้วิกิพีเดียเป็นสถานที่ในการโฆษณาตัวบุคคล สถานที่ หรือเว็บไซต์
* '''[[วิกิพีเดีย:มารยาทในวิกิพีเดีย|มารยาท]]'''
: ผู้ใช้วิกิพีเดียทั้งหลายย่อมมีความแตกต่างกันเป็นเรื่องธรรมดา คุณควรจะปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความเคารพ จะเป็นการช่วยในการสร้างสารานุกรมที่ดีได้
* '''[[วิกิพีเดีย:โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่|โปรดอย่ากัดผู้ใช้ใหม่]]'''
: ผู้ใช้ใหม่จำนวนมากอาจยังไม่เข้าใจนโยบายของวิกิพีเดีย โปรดเข้าใจว่าผู้ใช้ใหม่เป็นสมาชิกของสังคมวิกิพีเดียและเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีค่าของเรา
 
== เนื้อหา ==
* '''[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|อัตชีวประวัติ]]'''
: หลีกเลี่ยงการเขียนหรือแก้ไขบทความเกี่ยวกับตัวคุณเอง เว้นแต่แก้ไขข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่คลาดเคลื่อน อาทิ วันเกิด สถาบันที่จบการศึกษา
* '''[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|การอ้างอิงแหล่งที่มา]]'''
: เพิ่มเติมหรือแก้ไขแหล่งที่มาของข้อมูล
* '''[[วิกิพีเดีย:แหล่งข้อมูลอื่น|แหล่งข้อมูลอื่น]]'''
: อย่าใช้วิกิพีเดียเป็นช่องทางในการโฆษณา
* '''[[วิธีใช้:การใส่ภาพ|การใส่ภาพ]]'''
: ภาพที่ใส่ควรสัมพันธ์กับบทความ มีการอ้างอิงที่มาอย่างถูกต้อง และขนาดใหญ่เพียงพอที่จะแสดงรายละเอียดชัดเจน
* '''[[วิกิพีเดีย:เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม|เนื้อหาที่ใช้งานโดยชอบธรรม]]'''
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
: แนวทางในการใช้ภาพ คลิปเสียง วิดีโอคลิปที่มีลิขสิทธิ์ ในลักษณะการใช้งานโดยชอบธรรมต้องมีการอธิบายถึงลิขสิทธิ์ของภาพ รวมถึงที่มา และเหตุผลการใช้งานของภาพ โดยภาพที่อัปโหลดทำหน้าที่ช่วยอธิบายให้บทความเข้าใจได้ง่ายมากขึ้นเท่านั้น
: บทความในวิกิพีเดียจะต้องนับได้ว่ามีคุณค่าที่จะศึกษาในฐานะที่เป็นสารานุกรม
* '''[[วิกิพีเดีย:ระวังเสียอรรถรส|ระวังเสียอรรถรส]]'''
: ข้อความในวิกิพีเดียบางหน้าอาจ "[[สปอยเลอร์ (สื่อ)|สปอยล์]]" เนื้อหาสำคัญซึ่งไม่ควรถูกลบ แต่อาจติดป้ายเตือนให้ทราบก่อน
* '''[[วิกิพีเดีย:เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม|เงื่อนไขในการนับว่าเป็นสารานุกรม]]'''
: บทความในวิกิพีเดียจะต้องนับได้ว่ามีคุณค่าที่จะศึกษาในฐานะที่เป็นสารานุกรม
* '''[[วิกิพีเดีย:หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ|หลีกเลี่ยงถ้อยคำคลุมเครือ]]'''
: พึงหลีกเลี่ยงการใช้ข้อความที่ไม่มีแหล่งอ้างอิงหรือความเห็นที่เชื่อถือได้ ซึ่งจะทำให้ข้อความไม่ชัดเจนและอาจเข้าใจผิดได้
* '''[[วิกิพีเดีย:อัตชีวประวัติ|อัตชีวประวัติ]]'''
: หลีกเลี่ยงการเขียนหรือแก้ไขบทความเกี่ยวกับตัวคุณเอง เว้นแต่แก้ไขข้อมูลเล็กๆ น้อยๆ ที่คลาดเคลื่อน อาทิ วันเกิด สถาบันที่จบการศึกษา
 
== การแก้ไข ==
* '''[[วิกิพีเดีย:แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น|แนวทางในการเขียนบทความให้ดียิ่งขึ้น]]'''
: เพื่อให้เนื้อหาและรูปแบบมีแนวทางสอดคล้องกัน
* '''[[วิกิพีเดีย:การอ้างอิงแหล่งที่มา|การอ้างอิงแหล่งที่มา]]'''
: เพิ่มเติมหรือแก้ไขแหล่งที่มาของข้อมูล
 
== ดูเพิ่ม ==
18,837

การแก้ไข