ผลต่างระหว่างรุ่นของ "พระยาคำโสม"

เพิ่มขึ้น 2,463 ไบต์ ,  11 ปีที่แล้ว
ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
{{ต้องการเพิ่มอ้างอิง}}
{{สั้นมาก}}
'''พระเจ้าคำโสม''' ราชบุตรองค์ที่ ๒ ของ[[เจ้าฟ้าชายแก้วสิงหราชธานี]] ได้ครองนครลำปางสืบต่อจากเจ้าพี่ ([[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ|เจ้ากาวิละ]]) พ.ศ. ๒๓๒๕-๒๓๓๗ ชนมายุได้ ๕๐ ชันษา พระเจ้าคำโสมสมรสกับเจ้าหญิงตุมมา
 
พระเจ้าคำโสมทรงสร้าง [[วัดบุญวาทย์]] [[วัดป่าดัวะ]] [[วัดศรีเกิด]] และ[[วัดหมื่นกาด]]
 
พระเจ้าคำโสม มีพระอนุชาและพระขนิษฐารวม ๑๐ พระองค์ (หญิง ๓ ชาย ๗) (เจ้าชายทั้ง ๗ พระองค์ได้ทรงช่วยกันต่อสู้อริราชศัตรูขยายขอบขัณฑสีมาล้านนาออกไปอย่างเกรียงไกร เป็นเหตุให้ทรงมีพระสมัญญาว่า "เจ้าเจ็ดตน") มีพระนามตามลำดับ ดังนี้<ref>คัมภีร์ คัมภีรญาณนนท์ , นาวาอากาศเอก. '''เจ้านายฝ่ายเหนือ'''. [http://www.globalgroup.in.th/encyclopedia_lanna.html]</ref>
 
* [[พระเจ้าบรมราชาธิบดีกาวิละ]] พระเจ้าผู้ครองนครเชียงใหม่ องค์ที่ ๑ (นับเป็น "พระเจ้าผู้ครองนครลำปาง องค์ที่ ๓" ใน "ราชวงศ์ทิพย์จักราธิวงศ์ (เจ้าเจ็ดตน)")
* เจ้าหญิงสรีบุญทัน (พิราลัยแต่เยาว์)
* [[พระเจ้าบุญมาเมือง]] พระเจ้าผู้ครองนครลำพูน องค์ที่ ๒
 
== อ้างอิง ==
{{รายการอ้างอิง}}
* ปราณี ศิริธร ณ พัทลุง. '''เพ็ชร์ล้านนา'''. (ครั้งที่ ๒) เชียงใหม่ :ผู้จัดการ ศูนย์ภาคเหนือ, ๒๕๓๘.
* สมหมาย เปรมจิตต์, สถาบันวิจัยสังคม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่. '''ตำนานสิบห้าราชวงศ์ (ฉบับสอบชำระ) '''. เชียงใหม่: มิ่งเมือง, ๒๕๔๐.
* ศักดิ์ รัตนชัย. '''พงศาวดารสุวรรณหอคำนครลำปาง (ตำนานเจ้าเจ็ดพระองค์กับหอคำมงคล ฉบับสอบทานกับเอกสารสืบค้น สรสว.ลำปาง) '''.
* เจ้าวงศ์สัก ณ เชียงใหม่, คณะทายาทสายสกุล ณ เชียงใหม่. '''เจ้าหลวงเชียงใหม่'''. กรุงเทพฯ: อมรินทร์พริ้นติ้ง แอนด์ พับลิชชิ่ง จำกัด (มหาชน), ๒๕๓๙.
* คณะทายาทสายสกุล เจ้าหลวงเมืองพะเยา, สถาบันศิลปวัฒนธรรมโยนก. '''ครบรอบ ๑๐๐ ปี แม่เจ้าทรายมูล (มหาวงศ์) ไชยเมือง และประวัติสายสกุลเจ้าหลวงเมืองพะเยา พุทธศักราช ๒๓๘๗ - ๒๔๕๖'''. พะเยา :บ.ฮาซัน พริ้นติ้ง จก., ๒๕๔๖
* นงเยาว์ กาญจนจารี. '''ดารารัศมี : พระประวัติพระราชชายา เจ้าดารารัศมี'''. เชียงใหม่ :สุริวงศ์บุ๊คเซนเตอร์, ๒๕๓๙.
 
{{เริ่มกล่อง}}
 
{{เรียงลำดับ|คำโสม}}
[[หมวดหมู่:ณ ลำปาง]]
[[หมวดหมู่:เจ้านายฝ่ายเหนือ]]
[[หมวดหมู่:เจ้าผู้ครองนครลำปาง| 4]]
59,289

การแก้ไข