ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มั่น พัธโนทัย"

ในทางการเมืองได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมัยแรกใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย มีนาคม พ.ศ. 2535|การเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 1)]] และได้รับเลือกตั้งต่อมาอีกในการเลือกตั้ง พ.ศ. 2535 (ครั้งที่ 2) พ.ศ. 2538 และ พ.ศ. 2539 และเคยได้รับแต่งตั้งเป็นผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีอีกหลายสมัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2549 ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกวุฒิสภา จังหวัดสมุทรปราการ
 
มั่น พัธโนทัย เป็นนักการเมืองผู้ใกล้ชิดกับนาย[[วัฒนา อัศวเหม]]ผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นเจ้าพ่อปากน้ำ นายมั่น ได้กลับเข้าทำงานในพรรคราษฎร ในช่วงปี พ.ศ. 2553 และภายหลังได้เปลี่ยนชื่อพรรคเป็น "[[พรรคมาตุภูมิ]]" ต่อมาในปี พ.ศ. 2554 ได้รับแต่งตั้งเป็นเลขาธิการพรรคมาตุภูมิ<ref>[http://www.matubhum.or.th/main/content.php?page=content&category=4&id=3 คณะกรรมการบริหารพรรคมาตุภูมิ]</ref> โดยใน[[การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในประเทศไทย พ.ศ. 2554|การเลือกตั้งในวันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2554]] ได้ลงรับสมัครเลือกตั้งแบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 2 [[พรรคมาตุภูมิ]]<ref>[http://www.matubhum.or.th/main/content.php?page=sub&category=20&id=817 รายชื่อผู้สมัคร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ]</ref>
 
== การดำรงตำแหน่งรัฐมนตรี ==
ผู้ใช้นิรนาม