ผลต่างระหว่างรุ่นของ "เส้นประสาทรับกลิ่น"

เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.
(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
{{กล่องข้อมูล เส้นประสาท
| Name = เส้นประสาทรับกลิ่น หรือ<br />เส้นประสาทสมองเส้นที่ 1 หรือ<br />ฆานประสาท<br /> (Olfactory nerve)
| Latin = nervus olfactorius
| GraySubject = 196
18,837

การแก้ไข