ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มังโยงานะ"

replaceViaLink
(replaceViaLink)
{{การเขียนภาษาญี่ปุ่น|漢字}}
 
'''มันโยงะนะ''' ({{ญี่ปุ่น|万葉仮名|Man'yōgana}}) เป็น[[ระบบการเขียน]]ในสมัยโบราณของ[[ภาษาญี่ปุ่น]]โดย[[อักษรจีน]] หรือ[[คันจิ]] ช่วงเวลาที่เริ่มใช้ระบบการเขียนนี้แน่นอน แต่ประมาณกลาง[[คริสต์ศตวรรษที่ 7]] ชื่อ "มันโยงะนะ" นี้ ได้จากชื่อหนังสือ “[[มันโยชู]]” ({{ญี่ปุ่น|万葉集|Man'yōshū}}) อันเป็น[[วรรณกรรม]]รวมบทกวีใน[[ยุคนะระ]]ที่เขียนด้วยระบบมันโยงะนะ
 
==ประวัติ==
สำหรับมันโยงะนะ มีวิธีจับคู่ตัว[[อักษรจีน]]กับเสียง[[ภาษาญี่ปุ่น]]อยู่หลายวิธี
 
* '''ชะคุองคะนะ''' ({{ญี่ปุ่น|借音仮名|Shakuon kana}}) แปลตามตัวอักษรได้ว่า อักษรยืมเสียง หลักการคล้ายกับ "เสียงอง" ของ[[คันจิ]] คือ การออกเสียงคันจิของตัวนั้นตามเสียง[[ภาษาจีน]] อักษรจีนหนึ่งตัว อ่านออกเสียงได้ทั้ง[[พยางค์]]เดียว และสองพยางค์
 
{| class="wikitable"
|}
 
* '''ชักคุนคะนะ''' ({{ญี่ปุ่น|借訓仮名|Shakkun kana}}) แปลตามตัวอักษรได้ว่า อักษรยืมความหมาย หลักการคล้ายกับ "เสียงคุน" ของ[[คันจิ]] คือ การออกเสียงคันจิในภาษาญี่ปุ่นตามความหมายของคันจิตัวนั้น
 
{| class="wikitable"
123,854

การแก้ไข