ผลต่างระหว่างรุ่นของ "สมถวิล สังขะทรัพย์"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| period =
| notable_works =
| awards = [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]] [[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]] [[เหรียญกาชาดสรรเสริญชั้น 1]] เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น
 
[[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]]
 
[[เหรียญกาชาด]]สรรเสริญชั้น 1
 
เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น
 
| influences =
| influenced =
* [[ตริตาภรณ์มงกุฎไทย]]
* [[ตริตาภรณ์ช้างเผือก]]
* [[เหรียญกาชาด]]สรรเสริญชั้น 1]]
* เครื่องราชอิสริยาภรณ์จากสมเด็จพระจักรพรรดิ์ญี่ปุ่น
 
2,527

การแก้ไข