ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย"

 
=== ตำรวจกับการจับกุมวิทยุชุมชน ===
ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ได้อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติความมั่นคง พ.ศ.2551 ทำการจับกุมและปิดสถานีวิทยุชุมชนกว่า14แห่งเมื่อวันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2554 ที่เจ้าหน้าที่วินิจฉัยว่ากระทำการอันเป็น[[ความผิดต่อองค์พระมหากษัตริย์ไทย]]<ref>http://www.tnews.co.th/html/read.php?hot_id=22989</ref>
 
=== ทหารกับการป้องปราม ===
3,309

การแก้ไข