เปิดเมนูหลัก

การเปลี่ยนแปลง

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด, 8 ปีที่แล้ว
ระบบสำนักสงฆ์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ชีวิตอารามวาสี: ตามหนังสือ"บัญญัติศัพท์"และ"พัฒนาการ...