ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ชีวิตอารามวาสี"

ไม่มีการเปลี่ยนแปลงขนาด ,  8 ปีที่แล้ว
ระบบสำนักสงฆ์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ชีวิตอารามวาสี: ตามหนังสือ"บัญญัติศัพท์"และ"พัฒนาการ...
(ระบบสำนักสงฆ์→ชีวิตอารามวาสี แก้ศัพท์ให้ตรงลิงก์)
(ระบบสำนักสงฆ์ ถูกเปลี่ยนชื่อเป็น ชีวิตอารามวาสี: ตามหนังสือ"บัญญัติศัพท์"และ"พัฒนาการ...)