ผลต่างระหว่างรุ่นของ "อำเภอสอง"

เพิ่มขึ้น 9 ไบต์ ,  10 ปีที่แล้ว
=== การปกครองส่วนท้องถิ่น ===
ท้องที่อำเภอสองประกอบด้วย[[องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น]] 9 แห่ง ได้แก่
* '''[[เทศบาลตำบลสอง]]''' ครอบคลุมพื้นที่บางส่วนของตำบลบ้านหนุนและบางส่วนของตำบลบ้านกลาง
* '''[[เทศบาลตำบลห้วยหม้าย]]''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลห้วยหม้ายทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหนุน''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านหนุน (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลบ้านกลาง (เฉพาะนอกเขตเทศบาลตำบลสอง)
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลแดนชุมพล''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลแดนชุมพลทั้งตำบล
* '''องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งน้าว''' ครอบคลุมพื้นที่ตำบลทุ่งน้าวทั้งตำบล
 
===ผู้นำชุมชน===
รายชื่อผู้นำชุมชน อำเภอสอง จังหวัดแพร่<ref>http://cddweb.cdd.go.th/reportcdd/cddnet/d01/data01c54.asp?PagePosition=590</ref>
2,875

การแก้ไข