ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หน่วยอภิบาล"

ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต
ไม่มีความย่อการแก้ไข
(ใส่ลิงก์ข้ามภาษาด้วยบอต)
[[fi:Teho-osasto]]
[[he:יחידה לטיפול נמרץ]]
[[hi:गहन चिकित्सा विभाग]]
[[it:Terapia intensiva]]
[[ja:集中治療室]]
[[nl:Intensieve_zorg]]
[[pl:Oddział intensywnej terapii]]
[[pt:Unidade de terapia intensiva]]
432,704

การแก้ไข