ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

(ตรวจจีนแล้ว ส่วนใหญ่อ่านผิดวรรณยุกต์)
ผู้ฝึกจำเป็นจะต้องพินิจพิเคราะห์โดยสม่ำเสมอ ตลอดเวลาการฝึกฝน ให้ถูกต้องในทุกๆ กระบวนท่ามวยจนสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นธรรมชาติ การฝึกฝนควรเริ่มฝึกไปทีละท่าร่าง เมื่อทำได้จนหมดแล้ว จึงพยายามฝึกทำทั้ง 13 ท่าร่างให้ได้พร้อมกันขณะที่ฝึกฝนกระบวนท่ามวย
 
# หันเซวียงซฺยง ({{zh|c=涵胸|p=hán xiōng}})
# ป๋าเป้ย ({{zh|c=拔背|p=bá bèi}})
# ถีติ่ง ({{zh|c=提頂|p=tí dĭng}})
131,111

การแก้ไข