ผลต่างระหว่างรุ่นของ "มวยไท่เก๊กตระกูลอู่"

ตรวจจีนแล้ว ส่วนใหญ่อ่านผิดวรรณยุกต์
(ตรวจจีนแล้ว ใหญ่อ่านผิดวรรณยุกต์)
(ตรวจจีนแล้ว ส่วนใหญ่อ่านผิดวรรณยุกต์)
# เฉินโจ่ว ({{zh|c=沉肘|p=chén zhŏu}})
# ซงเจียน ({{zh|c=松肩|p=sōng jiān}})
# เตี้ยวตั้งวตั่ง ({{zh|c=吊襠|p=diào dăng}})
# กั่วตั้งกั่วตั่ง ({{zh|c=裹襠|p= guŏ dăng}})
# ฮู่เจินฮู่จุน ({{zh|c=護肫|p=hù zhūn}})
# เหวยหลู่เจิ้นจงเหว่ยลหฺวีเจิ้งจง ({{zh|c=尾闾正中|p=wĕi lǘ zhèng zhōng}})
# ชี่เฉินตันเถียน ({{zh|c=氣沉丹田|p=qì chén dān tián}})
# เถิงหนัว ({{zh|c=腾挪|p=téng nuó}})
# สั่นจั้น ({{zh|c=闪战|p=shăn zhàn}})
# ซีเสอเฟินชิงซวีสือเฟินชิง ({{zh|c=虚实分清|p=xū shí fēn qīng}})
 
== ผู้สืบทอดมวยไท่เก๊กตระกูลอู่ ==
131,132

การแก้ไข