ผลต่างระหว่างรุ่นของ "หนังสือกันดารวิถี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
{{คริสต์}}
 
'''พระธรรมกันดารวิถี''' (ภาษาอังกฤษ: Book of Numbers) เป็นพระธรรมเล่มที่ 4 ในหมวดพระธรรม[[พระธรรมเบญจบรรณ]] เนื้อหาในพระธรรมกันดารวิถี เป็น[[ประวัติศาสตร์]]ของ[[อิสราเอล]]ที่ต่อเนื่องมาจาก[[พระธรรมอพยพ]] พระธรรมกันดารวิถี แปลมาจากพระคัมภีร์''ภาษาฮีบรู'': ba-midbar (במדבר) ซึ่งแปลว่า"in the desert..." ซึ่งเป็นคำแรกของพระคัมภีร์ฉบับนี้ แต่ใน''ภาษาอังกฤษ'' ใช้ชือว่า '''The Book of Numbers''' เนื่องจากพระธรรมเล่มนี้ได้กล่าวถึงการทำ[[สำมะโนประชากร]]อิสราเอลถึงสองครั้ง ที่[[ภูเขาซีนาย]] และที่โมอับ ในขณะที่ภาษาไทยใช้ชื่อว่า พระธรรมกันดารวิถี เนื่องจากพระธรรมเล่มนี้กล่าวถึง[[พงศาวดาร]]ของอิสราเอลช่วงที่ต้องใช้ชีวิตในถิ่นทุรกันดาร (ทะเลทราย) เป็นเวลา 40 ปี ก่อนจะได้เข้าสู่แผ่นดิน[[คานาอัน]]
 
เนื้อหาในพระธรรมกันดารวิถีนี้ จะแบ่งส่วนสำคัญออกได้เป็น ส่วน