ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ประสาท สุขุม"

สังคายนา/2
(สังคายนา/2)
{{ต้องการอ้างอิง}}
{{รอการตรวจสอบ}}
'''ประสาท สุขุม''' เป็นบุตรของ [[เจ้าพระยายมราช (ปั้น สุขุม)]] กับ [[ท่านผู้หญิงตลับ ( สกุลเดิม ณ ป้อมเพชร )]]
มีพี่น้องดังรายนามคือ
 
* พระยาสุขุมนัยวินิต ( สวาสดิ์ )
* ไสว สุขุม
* แปลก สุขุม
* หลวงพิสิษฐสุขุมการ ( ประพาส )
* พระพิศาลสุขุมวิท ( ประสบ )
* ประสาท สุขุม
* หลวงสุขุมนัยประดิษฐ์ ( ประดิษฐ์ )
* ประวัติ สุขุม
* เล็ก สุขุม
* คุณหญิงประจวบ สุขุม
 
สมรสกับ [[เจ้าพรรณคำ ณ เชียงใหม่]] อดีตข้าหลวงในพระวิมาดาเธอ กรมพระสุทธาสินีนาฎ ปิยมหาราชปดิวรัดา
43,991

การแก้ไข