ผลต่างระหว่างรุ่นของ "โรงเรียนอัสสัมชัญศึกษา"

=== เพลง ร่มตา ร่มใจ ===
 
สมจิตร สมศร๊ ศุภเดช งามนา ม.2/6 โรงเรียนวัดสุทธิวราราม เพลงร่มตาร่มใจ
คำร้องและทำนองโดย จริยา สมประสงค์
ขับร้องโดย วิทยา ศรัทธาเทพ ร่วมด้วย กลุ่มสโมสรนักเพลง
 
== อ้างอิง ==
ผู้ใช้นิรนาม