ผลต่างระหว่างรุ่นของ "ด่านเจดีย์สามองค์"

(เก็บกวาดทันใจด้วยสจห.)
ช่องเขาดังกล่าวเชื่อม[[อำเภอสังขละบุรี]] ทางตอนเหนือของ[[จังหวัดกาญจนบุรี]] กับเมือง Payathonsu ทางตอนใต้ของ[[รัฐกะเหรี่ยง]]
 
ช่องเขานี้ได้เคยเป็นเส้นทางสัญจนทางบกเข้าสู่ทางตะวันตกของประเทศไทยมาตั้งแต่ครั้งอดีตกาล และเชื่อกันว่าเป็นจุดที่พระสงฆ์ชาวอินเดียซึ่งเดินทางมาเผยแผ่[[พระพุทธศาสนา]]ในประเทศไทยเข้าสู่ประเทศในช่วงคริสต์ศตวรรษที่ 3 ระหว่าง[[อาณาจักรอยุธยา]] (คริสต์ศตวรรษที่ 14-18) ช่องเขาดังกล่าวเป็นเส้นทางรุกรานหลักสำหรับชาวพม่า โดยมีบางครั้งที่กองทัพอยุธยาได้ใช้เป็นเส้นทางรุกรานพม่าเช่นกัน สงครามระหว่างอยุธยากับพม่าครั้งแรก คือ [[สงครามพระเจ้าตะเบ็งชะเวตี้ตะเบ็งชเวตี้]] ช่องเขาดังกล่าวได้ชื่อตามกองเจดีย์ขนาดเล็กสามองค์ ซึ่งอาจถูกสร้างขึ้นในช่วงปลายสมัยอยุธยาเพื่อเป็นสัญลักษณ์ของสันติภาพ ปัจจุบัน ด่านเจดีย์สามองค์ตั้งอยู่บนพรมแดนไทย บางส่วนของพรมแดนไทย-พม่ายังมีกรณีพิพาทมาจนถึงปัจจุบัน
 
ระหว่าง[[สงครามโลกครั้งที่สอง]] [[ญี่ปุ่น]]ได้สร้าง[[ทางรถไฟสายมรณะ]]ผ่านช่องเขาแห่งนี้ จึงมีอนุสรณ์รำลึกถึงเชลยศึกชาวออสเตรเลียหลายพันคน (โดยมีชาติสัมพันธมิตรและพลเรือนเอเชียจำนวนหนึ่ง) เสียชีวิตเนื่องจากใช้งานหนักในการก่อสร้างทางรถไฟ
ผู้ใช้นิรนาม