ผลต่างระหว่างรุ่นของ "นงเยาว์ ชัยเสรี"

ไม่มีคำอธิบายอย่างย่อ
ไม่มีความย่อการแก้ไข
ไม่มีความย่อการแก้ไข
| predecessor = [[ฉัตรชัย เอียสกุล|นายฉัตรชัย เอียสกุล]]
| successor = [[เดชา สุขารมณ์|นาวาโท นายแพทย์ เดชา สุขารมณ์ ร.น.]]
| birth_date = [[พ.ศ. 2478]]
| birth_place =
| death_date =
| footnotes =
}}
'''ศาสตราจารย์ คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี''' อดีตกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน อดีต[[รายนามรัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัยของไทย|รัฐมนตรีว่าการทบวงมหาวิทยาลัย]] สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี พาณิชยศาสตร์ (เกียรตินิยมดีมาก) จาก[[มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และปริญญาโท เศรษฐศาสตร์ จาก[[มหาวิทยาลัยอิลลินอยส์]] University of Illinois[[ประเทศสหรัฐอเมริกา]]
 
== การทำงาน ==
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรโท สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] ต่อมาได้โอนมาสังกัด[[คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์]] ตั้งแต่ [[พ.ศ. 2507]] ในตำแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงลาออกเพื่อรับตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
 
=== อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ===
คุณหญิงนงเยาว์ เริ่มรับราชการในตำแหน่ง เศรษฐกรโท สังกัด[[สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ]] ต่อมาได้โอนมาสังกัดคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตั้งแต่ พ.ศ. 2507 ในตำแหน่งอาจารย์ และได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งฝ่ายบริหารหลายตำแหน่ง อาทิ หัวหน้าภาควิชาการเงินและการธนาคาร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์ฯ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และนายกสภามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลังจากนั้นจึงลาออกเพื่อรับตำแหน่ง กรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นสตรีไทยคนแรก ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งในขณะที่ดำรงตำแหน่งอธิการบดี ได้ผลักดันให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในด้านต่างๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีการจัดตั้งคณะใหม่ๆ เพิ่มขึ้น ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะแพทยศาสตร์ คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ และคณะพยาบาลศาสตร์ ตลอดจนยังเป็นผู้ที่ริเริ่มการขยายการเรียนการสอนไปยังศูนย์รังสิต จังหวัดปทุมธานี นอกจากนี้ยังเป็นผู้ก่อตั้ง[[โรงพยาบาลธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ]]อีกด้วย<ref>[http://www.tu.ac.th/news/2000/03/29.htm ศ.คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี ได้รับเข็มเกียรติยศประจำปี 2543]ข่าวประชาสัมพันธ์ มธ. 29 มีนาคม 2543</ref>
 
คุณหญิงนงเยาว์ ชัยเสรี เป็นสตรีไทยคนแรก<ref>http://www.tu.ac.th/news/2000/03/29.htm</ref> ที่ได้รับการโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่ง อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
 
== เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ==
* [[พ.ศ. 2528]] [[เครื่องราชอิสริยาภรณ์จุลจอมเกล้า]] ชั้น[[ทุติยจุลจอมเกล้า]] (ท.จ.)
* มหาปรมาภรณ์ช้างเผือก
* มหาวชิรมงกุฏ
 
== อ้างอิง ==
{{อธิการบดีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์}}
 
{{เกิดปี|2478}}
[[หมวดหมู่:ศาสตราจารย์]]
[[หมวดหมู่:คุณหญิง]]
58,032

การแก้ไข