ผลต่างระหว่างรุ่นของ "วาลมีกิ"

ลบ หมวดหมู่:บุคคลในศาสนา ออก ด้วยสจห.
(ลบ หมวดหมู่:บุคคลในศาสนา ออก ด้วยสจห.)
 
[[หมวดหมู่:ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในศาสนา]]
[[หมวดหมู่:บุคคลในศาสนาฮินดู]]
[[หมวดหมู่:ศาสดาแห่งศาสนา]]
130,350

การแก้ไข